Καλωσήλθατε στην ιστοσελίδα μας!

Η ομάδα των δικηγόρων του γραφείου μας, με τη βεβαιότητα της πλήρους και αποτελεσματικής νομικής καθοδήγησης, σε συνεργασία με έμπειρους και καταρτισμένους επαγγελματίες λοιπών ειδικοτήτων (λογιστές, μηχανικοί, μεσίτες κ.α.).

δραστηριοποιείται στο πεδίο της διαχείρισης και προστασίας της ακίνητης ιδιοκτησίας, της νομικής προστασίας των δημοσίων υπαλλήλων καθώς και στο πεδίο των φορολογικών ζητημάτων, τόσο στο πλαίσιο της συμβουλευτικής όσο και της μάχιμης δικηγορίας στα ακροατήρια των δικαστηρίων.

Με συνεργαζόμενους δικηγόρους στην πλειοψηφία των Πρωτοδικείων της χώρας, παρέχουμε νομική κάλυψη και λύσεις σε νομικά σας ζητήματα.

Σεβαστή-Μαρία ΚαρακώσταΔικηγόρος, δίκαιο ακίνητης ιδιοκτησίας, δίκαιο δημοσίων υπαλλήλων, φορολογικό δίκαιο

Νομική αρθρογραφία

label Πειθαρχικό δίκαιο δημοσίων υπαλλήλων: Πειθαρχικά παραπτώματα και πειθαρχικές ποινές


Ιδιώτες

label Η διαθεσιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων


Ιδιώτες

label ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΔΗΛΩΣΗ, ΑΝΑΡΤΗΣΗ, ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΝΑΚΡΙΒΟΥΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ


Ιδιώτες

label ΕΝΦΙΑ και αντικειμενικές αξίες


Ιδιώτες

label Κτηματολόγιο και διόρθωση κτηματολογικής εγγραφής ακινήτου ως αγνώστου ιδιοκτήτη ( με βάση την ΕφΑθ 2991/2017)


Νομική αρθρογραφία

label Κατηγορίες υπαλλήλων που νομιμοποιούνται στην άσκηση υπαλληλικής προσφυγής


Ιδιώτες

label Η έκδοση διαταγής απόδοσης της χρήσης του μισθίου ως μέσο προστασίας του ιδιοκτήτη από τη μη καταβολή του μισθώματος


Ιδιώτες

label Aξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων και αρχή της μονιμότητας


Ιδιώτες

label Αποκατάσταση της περιουσιακής ζημίας ασθενούς από δημόσιο νοσοκομείο λόγω ιατρικού σφάλματος


Ιδιώτες

label Διοικητικός προσδιορισμός του φόρου εισοδήματος. Ενδικοφανής προσφυγή προς αμφισβήτηση της οφειλής


ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΒΟΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΒΟΛΟΣ