Η κινητικότητα των διορισθέντων δυνάμει της προκήρυξης ΑΣΕΠ 3Κ/2018 

-