Πρόωρη συνταξιοδότηση βάσει των ευεργετικών διατάξεων του Ν. 612/1977 

-