Η φορολόγηση αμοιβής μέλους διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας 

-