Κτηματολόγιο και διόρθωση κτηματολογικής εγγραφής ακινήτου ως αγνώστου ιδιοκτήτη ( με βάση την ΕφΑθ 2991/2017) 

-