ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΔΗΛΩΣΗ, ΑΝΑΡΤΗΣΗ, ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΝΑΚΡΙΒΟΥΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

-